درباره ما

خدمات: تولید چرتکه مربی و چرتکه دانش آموز

ارائه بسته های آموزشی چرتکه، کتاب و ...

آموزش غیرحضوری چرتکه و محاسبات ذهنی

آموزش و مشاوره به مربیان جهت برگزاری کلاسهای آموزشی